Barnepigejobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Barnepige i Nordjylland

Specialbørnehaven Abildgård Børnehus søger en pædagog pr. 1. august 2024 eller snarest derefter.

Hvem er vi?
Abildgård børnehus er et forholdsvis nyt hus og er en sammenlægning af ▶Frederikshavn Kommune◀s obs. og behandlingsgruppe og §83 tilbud. Abildgård rummer således børn, der er indskrevet under henholdsvis Barnets lov og dagtilbudsloven. Børnene visiteres til tilbuddet fra hele kommunen og en del af vores børn ankommer i taxa. Børnene har alle det tilfælles, at de profiterer af mindre rammer og tæt pædagogiske guidning. Særligt for børnene der er visiteret hertil via barnets lov §83 gælder det, at de har fysisk eller/og psykisk funktionsnedsættelse.

I huset er der p.t. indskrevet 30 børn og vi er 18 pædagoger, 2 pædagogiske assistenter, en studerende og en afdelingsleder. Børnene er fordelt på 4 stuer, hvoraf de to er et mix af børn visiteret til §83 og obs. og behandlings gruppen og to stuer udelukkende med børn i §83 tilbud. Vi hjælper hinanden på tværs og laver også fælles aktiviteter. Du vil blive tilknyttet en fast stue, men skal være klar til og have lyst til at kunne agere i hele huset og med alle børn.

Institutionens kerneopgave er at sikre børnenes trivsel, dannelse, udvikling og læring med afsæt i børnenes ressourcer og potentiale. Derudover skal børnene opleve at være en del af et fællesskab. Vi har troen på at "Børn gør det godt hvis de kan", og når de har svært ved at lykkes er det os, der skal ændre i børn...