Barnepigejobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Barnepige i Storkøbenhavn

Heldagstilbuddet Nørregård udvider til det kommende skole og får flere elever. Derfor søger vi dygtige og ambitiøse pædagoger, der drømmer om at gøre en forskel for børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Det er børn, som har et lavt funktionsniveau og kognitive, sociale og/eller sproglige vanskeligheder, f.eks. forstyrrelser inden for autismespektret.

Heldagstilbuddet er et, et år gammelt sammenhængende skole- og SFO-tilbud, der hører under Brøndbyvester Skole. Til det kommende skoleår vil tilbuddet rumme 20 elever, der er alderssvarende til 0. - 6. klassetrin. Den faste personalegruppe vil bestå af en viceskoleleder, 13 pædagoger, tre lærere, en børnehaveklasseleder og tre pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter.

Du vil I arbejdet med børnegruppen få rig mulighed for faglig fordybelse og indflydelse på tilrettelæggelsen af pædagogisk praksis. Vi tager afsæt i specialpædagogiske metoder og ville blive glade hvis du fx kender til TEACCH. Vi har et tæt samarbejde med PPR, og der er løbende sparringsmøder med relevante fagligheder herunder specialpædagogiske vejledere, logopæder og fys/ergo terapeuter.

Vi drømmer om kolleger, der har lyst til at være med i maskinrummet, trives med at skabe nyt og nye traditioner samt har erfaring med målgruppen.

Vi forventer at du:

  • er pædagoguddannet og har erfaring fra specialområdet - gerne inden for autisme
  • kan tilrettelægge, gennemføre og evalu...